ทำไม เดนมาร์ก จึงฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิม

Samfundssind – ซึ่งแปลอย่างหลวม ๆ ว่า“ จิตวิญญาณของชุมชน” หรือ“ ความมีใจทางสังคม” ได้กลายเป็นคำพูดของวิกฤตโคโรนาไวรัส

Read More