โมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดใหม่หนึ่งโดสที่ค้นพบและพัฒนาที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สามารถป้องกันโรคมาลาเรียได้อย่างปลอดภัยนานถึงเก้าเดือนในผู้ที่สัมผัสกับปรสิตมาลาเรีย การทดลองทางคลินิกที่มีขนาดเล็กและได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าโมโนโคลนัลแอนติบอดีสามารถป้องกันโรคมาลาเรียในคนได้

มาลาเรียยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกและเด็กเล็ก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อป้องกันโรคร้ายแรงนี้ ผลการรายงานในวันนี้ชี้ให้เห็นว่าการฉีดโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพียงครั้งเดียวสามารถป้องกันผู้คนจากโรคมาลาเรียได้อย่างน้อย 9 เดือน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันและขยายผลการค้นพบนี้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี 2562 มีผู้ป่วยโรคมาลาเรียประมาณ 229 ล้านรายทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 409,000 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในเด็กในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนมาลาเรียที่ได้รับอนุญาตหรือทดลองใดที่สามารถป้องกันโรคได้มากกว่า 50% ในช่วงหนึ่งปีหรือนานกว่านั้น มาลาเรียเกิดจากปรสิตPlasmodiumซึ่งส่งผ่านไปยังคนผ่านการกัดของยุงที่ติดเชื้อ ยุงจะฉีดปรสิตในรูปแบบที่เรียกว่าสปอโรซอยต์เข้าสู่ผิวหนังและกระแสเลือด สิ่งเหล่านี้เดินทางไปที่ตับซึ่งพวกมันเติบโตและทวีคูณ จากนั้นปรสิตที่โตเต็มที่จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายผ่านทางกระแสเลือดทำให้เกิดการเจ็บป่วย P. falciparum เป็นเชื้ อPlasmodiumที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อมาเลเรียขั้นรุนแรง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้เสียชีวิตได้