เนื้อสัตว์ที่มาจากพืชมีรสชาติและเคี้ยวคล้ายกับเนื้อวัวจริงอย่างมาก และ 13 รายการที่ระบุไว้บนฉลากโภชนาการ วิตามิน ไขมัน และโปรตีน ทำให้พวกเขาดูเหมือนเทียบเท่ากัน แต่ทีมวิจัยได้ตรวจสอบเนื้อหาทางโภชนาการของเนื้อสัตว์ที่ทดแทนกันอย่างลึกซึ้งโดยใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนของวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมแสดงให้เห็นว่าพวกมันแตกต่างกันพอ ๆ กับพืชและสัตว์

ผู้ผลิตสารทดแทนเนื้อสัตว์ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้ผลิตภัณฑ์จากพืชมีเนื้อมากที่สุด รวมถึงการเติมเลฮีโมโกลบิน โมเลกุลที่มีธาตุเหล็กจากถั่วเหลือง และบีทสีแดง เบอร์รี่ และแครอทสกัดเพื่อจำลองการนองเลือด เนื้อสัมผัสของเนื้อใกล้จะหนาขึ้นโดยการเพิ่มเส้นใยที่ย่อยไม่ได้ เช่น เมทิล เซลลูโลส และเพื่อนำทางเลือกเนื้อสัตว์จากพืชไปสู่ระดับโปรตีนของเนื้อสัตว์ พวกเขาใช้โปรตีนจากพืชที่แยกได้จากถั่วเหลือง ถั่ว และแหล่งพืชอื่นๆ สารทดแทนเนื้อสัตว์บางชนิดยังเพิ่มวิตามินบี 12 และสังกะสีเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์อีกด้วย