สเปิร์มสามารถอยู่รอดในอวกาศได้นานถึง 200 ปี ในปี พ.ศ.2556 ทีมนักชีววิทยาด้านพัฒนาการจากมหาวิทยาลัยยามานาชิในญี่ปุ่น ได้ส่ง 3 กล่องบรรจุอสุจิหรือสเปิร์มของหนูที่อยู่ในสภาพแห้งแช่แข็ง 48 หลอด ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อศึกษาว่าการได้รับรังสีเป็นเวลานานในอวกาศจะทำลายสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอในเซลล์สืบพันธุ์ หรือส่งต่อการกลายพันธุ์ไปยังลูกหลานหรือไม่ เพราะนี่อาจเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ในภารกิจสำรวจอวกาศและการตั้งถิ่นฐานในอนาคต

ในปี พ.ศ.2557 สเปิร์มหนูส่วนหนึ่งถูกส่งกลับมาโลกเพื่อนำไปผสมเทียมในหลอดทดลอง ซึ่งสามารถให้กำเนิดลูกหนูที่แข็งแรง หลังจากนั้น 2 ปีก็ส่งกลับสเปิร์มมาโลกอีกครั้ง โดยครั้งหลังสุดคือผ่านไป 6 ปี สเปิร์มของหนูจากอวกาศนำมาสู่การเกิดของลูกหนูหลายร้อยตัว ล่าสุด ทีมวิจัยสรุปว่าสเปิร์มของหนูที่ได้รับรังสีคอสมิกในระดับสูงเป็นเวลาเกือบ 6 ปี ทำให้เกิดลูกหนูมีความแข็งแรงและไม่ธรรมดาถึง 168 ตัว โดยปราศจากข้อบกพร่องทางพันธุกรรม แต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างหนูที่ถูกปฏิสนธิจากสเปิร์มในอวกาศและสเปิร์มบนโลก

นักวิจัยคำนวณพบว่าสเปิร์มแห้งแช่แข็งสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 200 ปีบนยานด่านหน้าวงโคจรในอนาคต มนุษย์อาจต้องกระจายทรัพยากรทางพันธุกรรมออกไปนอกโลกในกรณีที่เกิดภัยพิบัติบนโลก เมื่อถึงเวลาต้องอพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่น ดังนั้น จึงต้องรักษาความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม ไม่เพียงแค่สำหรับมนุษย์เท่านั้น ยังรวมถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องตรวจสอบผลกระทบของรังสีในอวกาศต่อไข่เพศเมียที่แช่แข็งและตัวอ่อนที่ปฏิสนธิก่อนที่มนุษย์จะก้าวไปสู่ยุคอวกาศต่อไป.