การดัดแปลงทางเคมีเล็กน้อยของอาร์เอ็นเอในบางครั้งอาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงการทำงานและความเสถียรของโมเลกุล การศึกษาการปรับเปลี่ยนเหล่านี้และผลกระทบของมัน การวิจัยในอดีตได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของโรค เช่น โรคอัลไซเมอร์และมะเร็งด้วยการดัดแปลง RNA บางอย่าง แม้จะมีความพยายามหลายครั้งในการศึกษาความสัมพันธ์ในรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมาก การรวบรวมและประมวลผลตัวอย่างผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ท้าทาย การตรวจจับการดัดแปลง RNA มักเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนทางเทคนิค เช่น การบำบัดตัวอย่างด้วยสารเคมีที่ยากต่อการเข้าถึง เทคนิคเหล่านี้มักต้องใช้ตัวอย่างจำนวนมากซึ่งหาได้ยากในสภาวะที่หายากกว่า ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงถูกจำกัดความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการดัดแปลง RNA ที่เฉพาะเจาะจงกับโรคต่างๆ ของมนุษย์