ความถี่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และน้ำท่วม ทำให้มีความพยายามหาวิธีที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากปรักหักพัง การส่งคนเข้าไปก็มีทั้งอันตรายจนไม่อาจบรรลุภารกิจ แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แมลง ที่เคลื่อนง่ายกว่าภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้อต่อมนุษย์ น่าจะเข้าที

เมื่อเร็วๆนี้ มีทีมวิจัยจากหลายสถาบันในสิงคโปร์ จีน เยอรมนี และอังกฤษ ได้ลงบทความบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อาร์ชีฟ (arXiv) อธิบายถึงการพัฒนาไมโครเทคโนโลยีผสานเข้ากับทักษะตามธรรมชาติของแมลง หรือระบบไฮบริดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับแมลง เพื่อใช้ค้นหาหลังจากเกิดภัยพิบัติ ทีมวิจัยได้เลือกใช้แมลงสาบมาดากัสการ์ ซึ่งโดดเด่นที่สีลำตัวเป็นน้ำตาลเข้มและดำ ไม่มีปีก มักส่งเสียงร้องชู่วเมื่อไม่สบอารมณ์ พวกมันเป็นตัวเลือกที่ดีในการแบกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จิ๋วไว้บนหลัง ซึ่งประกอบด้วยแผงวงจร 5 แผ่นเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ทั้งกล้องวงจรปิดอินฟราเรด, ชิปสื่อสาร, เครื่องวัดก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์, อุปกรณ์ควบคุมจิ๋ว, หน่วยความจำแฟลช, เครื่องแปลงข้อมูลดิจิทัลเป็นอนาล็อกและตัวตรวจวัดการเคลื่อนไหวภายใน พร้อมทั้งฝังอิเล็กโทรดในแพนหาง (cerci) ของแมลงสาบ มันจะใช้แพนหางสัมผัสสิ่งที่อยู่ในเส้นทางของมันและใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวา ดังนั้น เมื่อใส่ขั้วไฟฟ้าเข้าที่เป้สะพายหลังเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าแบบเบาๆ ไปทางขวาหรือซ้าย ก็จะทำให้แมลงสาบหันไปในทิศทางที่ต้องการ

จากการทดสอบระบบก็พบว่าแมลงสาบค้นหามนุษย์ได้ 94% ของเวลาทั้งหมด นับเป็นสัญญาณเชิงบวก ทีมจึงวางแผนที่จะปรับปรุงการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ระบบดังกล่าวในการปฏิบัติกู้ภัยจริงต่อไป.