คณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) มีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมประจำปี ที่เมืองฝูโจว ในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ขึ้นทะเบียน เมืองเฉวียนโจว ในมณฑลฝูเจี้ยน “เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม”

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของยูเนสโกระบุว่า เมืองเฉวียนโจวมีประวัติย้อนหลังไปถึงสมัยราชวงศ์โจวหรือราชวงศ์จิว และก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองท่าหลักของจีน ระหว่างปลายราชวงศ์ซ่ง จนถึงต้นราชวงศ์หยวน เรียกได้ว่า เมืองเฉวียนโจวร่วมสร้างยุคสมัยอันเฟื่องฟูให้กับการเดินเรือ และการค้าทางทะเลในทวีปเอเชีย

นอกจากนี้ เมืองเฉวียนโจวยังมีระบบการวางผังเมืองอันยอดเยี่ยม และศาสนสถานในเมืองเฉวียนโจว ซึ่งมีทั้งวัดและมัสยิดชิงจิ้ง หนึ่งในมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในจีน สะท้อนการเปิดกว้างด้านวัฒนธรรมของจีน ที่มีมาแต่โบราณ